כנס אורתופדית כף רגל וקרסול בינ"ל בישראל

מתרגש מאוד להציג את ההזמנה הרשמית לכנס אורתופדית כף רגל וקרסול, שיזמתי, בבית חולים מאיר.

הדוברים הראשיים שהזמנתי לכנס הינם שני פרופסורים מומחים בעלי שם בינלאומי מספרד ומארה"ב שיכבדו אותנו בנוכחותם, לטובת הרצאות בתחום אורתופדיית כף רגל וקרסול.

הכנס יתקיים בבית חולים מאיר בין התאריכים 24-25 באוקטובר 2019.

בהמשך תצא תוכניה מפורטת של יתר המרצים בתחום.